Použití automobilu z pohledu DPH

Ing. Jana Kolářová

Použití vozidel částečně pro ekonomickou činnost a částečně pro soukromou činnost vyvolává řadu dopadů v oblasti DPH.

Zveřejněno 20.9.2021

Délka videa: 01:51:23

Nutná je korekce odpočtu u samotného vozidla, související údržby a samostatnou otázkou je i DPH u pohonných hmot. Řešení se může lišit podle toho, zda jde o vozidlo v obchodním majetku nebo najaté.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jana Kolářová

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn, vklady a prodeje podniku). V současné době pracuje pro poradenskou společnost se sídlem v Praze.