Povinnosti a časté chyby při zajištění pracovnělékařských služeb

JUDr. Jaroslav Stránský

Základním cílem semináře bude zprostředkovat účastníkům řešení problémů, které se objevují při zajišťování pracovnělékařských služeb. Pozornost bude věnována mimo jiné předpokladům pro vydání posudku, správnému znění posudku, pracovněprávním následkům lékařského posudku. Seminář bude zaměřen na prezentaci správných postupů.

Zveřejněno 1.6.2020

Délka videa: 01:31:54

Obsah semináře:

  • Úprava vstupní lékařské prohlídky (kdy musí být zajištěna, hrazení nákladů)
  • Předpoklady pro vydání posudku, výpis ze zdravotnické dokumentace, potvrzení o nezměněném zdravotním stavu
  • Obsah lékařského posudku
  • Možnost vzdání se práva na přezkoumání posudku
  • Důsledky nevydání posudku
  • Povinnost zaměstnavatele mít uzavřenou písemnou smlouvu s poskytovatelem, pověření jiného poskytovatele
  • Posouzení zdravotní způsobilosti u agenturních zaměstnanců

 

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.