Práce a řízení v multikulturním prostředí

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Spolupráce s osobami z různých národních kultur se v podnikové praxi stává stále běžnější. Často s sebou přináší nové pohledy, podněty či inspirace, občas se však stává i příčinou nedorozumění, Cílem kurzu je seznámit se s hlavními předpoklady úspěšné spolupráce v multikulturním prostředí a zásadami vedení multikulturních týmů.

Úterý 20.10.2020

10:00 - 11:00

94 volných míst

Garance

Obsah semináře:

  • Národní kulturní odlišnosti v práci a řízení
  • Kulturní stereotypy
  • Zdroje interkulturních problémů
  • Výhody kulturní rozmanitosti
  • Prevence interkulturních problémů: interkulturní tréninky
Přihlásit