Pracovněprávní souvislosti útlumu činnosti zaměstnavatele

JUDr. Jaroslav Stránský

Vysvětlení základních pracovněprávních souvislostí situace, která nastala v důsledku šíření onemocnění COVID-19 a přijatých mimořádných opatření vlády. Řada zaměstnavatelů musela přerušit svou činnost, případně vykonávat činnost jiným způsobem. Seminář bude zaměřen jednotlivé možnosti řešení, legální provedení úsporných a útlumových opatření.

Zveřejněno 26.11.2020

Délka videa: 01:35:31

Obsah semináře:

  • Změna obsahu pracovního poměru, snížení rozsahu pracovní doby (výše úvazku).
  • Rozvázání pracovního poměru v souvislosti s ekonomickými problémy zaměstnavatele.
  • Úsporná opatření v oblasti odměňování. Základní mzda, nenárokové mzdové složky.
  • Možnosti uplatnění překážek v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele.
  • Další související pracovněprávní nástroje.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.