Pravidla poskytování nenárokových mzdových složek v kontextu úsporných opatření

JUDr. Jaroslav Stránský

Webinář bude zaměřen na nenárokové (pohyblivé) mzdové složky, které mohou zaměstnavatelé využívat při tvorbě systému odměňování. Nabídne řešení směřující ke správnému nastavení systému odměňování tak, aby mohl zaměstnavatel vnávaznosti na stanovená kritéria rozhodovat o přiznání, případně nepřiznání či odebrání nenárokových složek, pokud ktakovémuto kroku musí zaměstnavatel přistupovat zejména vsouvislosti snutností spořit mzdové prostředky. Současně upozorníme na časté problémy, které mohou vyústit vneúspěch zaměstnavatele vsoudním sporu.

Středa 14.4.2021

10:00 - 11:30

84 volných míst

Garance

Obsah webináře:

  • Vytvoření a nastavení systému odměňování u zaměstnavatele
  • Určení mzdových složek a kritérií pro jejich poskytování
  • Přípustná a nepřípustná kritéria pro nenárokové mzdové složky
  • Správný postup při přiznávání, změně či odebrání (neposkytnutí) mzdové složky
  • Případy nevhodného postupu při snižování či odebírání nenárokových složek, které skončily prohraným soudním sporem

Cílová skupina:

Personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, účetní a vedoucí zaměstnanci. Pouze soukromý sektor.

Přihlásit