Pravidla výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele

JUDr. Jaroslav Stránský

Cílem semináře bude získání orientace v právní úpravě vztahující se k výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Právní úprava v samotném zákoníku práce je poměrně strohá, a navíc přímo nedopadá na všechny formy práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Zaměstnavatelé sami musí pravidla pro výkon práce z domova vhodným způsobem dopracovat. Seminář poskytne odpovědi na časté otázky a praktické rady směřující k nastavení právního režimu pro výkon práce mimo pracoviště.

Zveřejněno 31.8.2022

Délka videa: 01:40:16

Obsah semináře:

  • Dohoda se zaměstnancem o výkonu práce mimo pracoviště a její doporučený obsah
  • Právní úprava v zákoníku práce – co se na zaměstnance pracující z domova nevztahuje
  • Formy a typy práce mimo pracoviště
  • Možnosti rozvrhování a evidence pracovní doby
  • Nesení nákladů spojených s výkonem práce
  • Konkretizace pravidel práce mimo pracoviště – vnitřní předpis, dohoda se zaměstnanci
  • Další souvislosti práce mimo pracoviště – odměňování, překážky v práci, bezpečnost práce

Cílová skupina:

personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, nebo bezpečnosti práce, vedoucí zaměstnanci. Soukromý i veřejný sektor.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.