Přeshraniční transakce v rámci EU

Ing. Jana Kolářová

Poskytování služeb a dodání zboží v rámci EU z pohledu českých plátců daně v roli odběratelů i dodavatelů.

Zveřejněno 28.2.2019

Délka videa: 01:29:50

Na co dát pozor u navazujících dodávek, určení okamžiku přiznání plnění, vystavování daňových dokladů. Okruh osob povinných k dani, u nichž vyvolají přeshraniční plnění povinnost registrace k DPH. Výklad je uveden na příkladech.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jana Kolářová

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn, vklady a prodeje podniku). V současné době pracuje pro poradenskou společnost se sídlem v Praze.