Přestávky v práci, evidence pracovní doby

JUDr. Jaroslav Stránský

Informace o nové judikatuře týkající se přestávek v práci. Vysvětlení, kdy se jedná o tzv. přiměřenou dobu na jídlo a oddech, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat. Podrobné seznámení se všemi aspekty pravidel evidence pracovní doby. Objasnění správného způsobu vedení evidence pracovní doby, aby evidence obsahovala vše, co obsahovat musí, ale zbytečně nezahrnovala záležitosti, které evidovány být nemusí.

Zveřejněno 18.3.2022

Délka videa: 01:36:51

Obsah webináře:

  • Přestávka v práci na jídlo a oddech vs. přiměřená doba, která se započítává do pracovní doby
  • Rozdíl mezi pracovní dobou a přítomnosti zaměstnance na pracovišti pro účely evidence
  • Evidence přestávek
  • Evidence pracovní doby vs. evidence docházky
  • Varianty správného vedení evidence pracovní doby
  • Zajištění evidence s vyznačením začátku a konce evidovaných dob

Cílová skupina:

personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnanci. Soukromý i veřejný sektor.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.