Preventivní management: jak předcházet nedostatkům v práci zaměstnanců, které nemůžeme mít stále na očích

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami, proč jednání či výkonnost zaměstnanců neodpovídá představám jejich nadřízených, a to především v situacích, kdy jejich práci nemohou bezprostředně sledovat a kontrolovat. Shrnuje tyto příčiny do deseti hlavních bodů, uvádí jejich typické projevy i hlavní nástroje, jak jim předcházet. Zaměřuje se na okolnosti, které jsou společné pro všechna pracovní prostředí a působí bez ohledu na povahu práce nebo úroveň řízení.

Zveřejněno 24.3.2020

Délka videa: 01:01:29

Garance

     Osnova semináře:

  • Příčiny pracovních problémů a nedostatků
  • Preventivní management: deset bodů, na které se zaměřit
  • Jak nedostatkům v práci předcházet
  • Ilustrace typických situací a jejich řešení

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.