Příprava na roční zúčtování daně

Ing. Ivana Zatloukalová

Zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, případně vyúčtování srážkové daně za rok 2023 - jak probíhá ze strany zaměstnance a ze strany zaměstnavatele.

Zveřejněno 17.1.2024

Délka videa: 02:04:01

Obsah webináře:

  • Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
  • Nezdanitelné/odčitatelné položky ze základu daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění
  • Lhůty pro podání vyúčtování daně
  • Výkaz vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických (právnických) osob + povinná příloha
  • Výkaz vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti + povinné přílohy

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Ivana Zatloukalová

Lektorka účetních a daňových kurzů. Absolvovala VŠE - obor ekonomika, management. Pracuje na pozici vedoucí ekonomické kanceláře, provádí činnost účetních poradců, mimo jiné i pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, oddělení hospodářské kriminality PČR Olomouc, Šumperk, Jeseník.