Přiznání fyzických osob a podávání přehledů

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor toho, za jakých podmínek, dokdy a jak podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2024 a také související přehledy na sociální a zdravotní pojištění. Součástí výkladu bude i upozornění na změny ve formulářích a také na povinnosti, které podáním mohou vzniknout (zálohová povinnost na další období apod.).

Zveřejněno 1.3.2024

Délka videa: 01:32:20

Výběr z obsahu:

 • kdy a jak je povinnost podat daňové přiznání, jak prodloužit termín pro podání
 • dokdy doplatit daň, jak požádat o přeplatek
 • aktuální formuláře pro rok 2023 (změny oproti minulému roku) vč. příloh
 • přehled na sociální pojištění (změny oproti předchozímu roku, dokdy a jak podat)
 • přehled na zdravotní pojištění (změny oproti předchozímu roku, dokdy a jak podat)
 • zálohová povinnost na další období (z pohledu daní z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění)

  K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

  Kapitoly videa

  Lektor

  RNDr. Ivan Brychta

  RNDr. Ivan Brychta

  Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

  Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.