Přiznání fyzických osob a podávání přehledů

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor toho, za jakých podmínek, dokdy a jak podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a související přehledy na sociální a zdravotní pojištění. Součástí výkladu bude i upozornění na změny ve formulářích a také na povinnosti, které podáním mohou vzniknout (zálohová povinnost na další období apod.).

Zveřejněno 18.2.2021

Délka videa: 01:41:48

Výběr z obsahu:

  • zásady pro podávání přiznání k dani z příjmů fyzických osob (aktuální formuláře/změny oproti minulému roku, kdy a jak je povinnost podat daňové přiznání - nové možnosti v roce 2021, povinné přílohy, jak prodloužit termín pro podání, dokdy doplatit daň, jak požádat o přeplatek, zálohová povinnost na další období apod.)
  • zásady pro podávání přehledů na sociální a zdravotní pojištění (jak sestavit, jak promítnout do přehledu úlevy na pojistném v souvislosti s epidemií koronaviru, co dát do příloh, kdy podat a doplatit, od kdy změnit zálohy na další období apod.).

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.