Přiznání fyzických osob a podávání přehledů

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor toho, za jakých podmínek, dokdy a jak podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2024 a také související přehledy na sociální a zdravotní pojištění. Součástí výkladu bude i upozornění na změny ve formulářích a také na povinnosti, které podáním mohou vzniknout (zálohová povinnost na další období apod.).

Středa 28.2.2024

14:00 - 15:30

62 volných míst

Garance

Výběr z obsahu:

  • kdy a jak je povinnost podat daňové přiznání, jak prodloužit termín pro podání
  • dokdy doplatit daň, jak požádat o přeplatek
  • aktuální formuláře pro rok 2023 (změny oproti minulému roku) vč. příloh
  • přehled na sociální pojištění (změny oproti předchozímu roku, dokdy a jak podat)
  • přehled na zdravotní pojištění (změny oproti předchozímu roku, dokdy a jak podat)
  • zálohová povinnost na další období (z pohledu daní z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění)

    K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

    Přihlásit