Proč a jak se stát leadrem

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vůdcovství není jen věcí vrcholového managementu či politiky. Je předpokladem důležitým i v běžné práci či obchodě. Představuje schopností jednat způsobem, jež vyvolává důvěru, jistotu a autoritu, a získává nám tak následovníky či osoby ochotné vyjít nám vstříc, a to bez jakéhokoli donucení. Cílem kurzu je ukázat, jak si tuto schopnost osvojit.

Zveřejněno 28.8.2020

Délka videa: 01:27:03

Garance

Stručná osnova semináře

 

  • Přirozené vůdcovství  a jeho úloha
  • Tři předpoklady vůdcovství
  • Vlastnosti vůdců
  • Pravidla jednání vůdců
  • Jak získat vůdcovskou autoritu

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.