Proč a jak si udělat svou osobní SWOT analýzu

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

SWOT analýza patří k nejznámějším manažerským nástrojům. Slouží ke zmapování silných a slabých stránek podniku, a jejich propojení s příležitostmi a hrozbami, kterým je vystaven zvenčí. Podobnou analýzu, si však můžeme udělat i sami pro sebe. Řekne nám, na co bychom se měli zaměřit, kde se nám otevírají nové příležitosti, i na co si dát pozor.

Zveřejněno 20.1.2022

Délka videa: 01:24:58

Garance

Stručný obsah webináře: 

  • Cíle a pravidla osobní  SWOT analýzy
  • Jak najít své silné a slabé stránky?
  • Jak najít své příležitosti a hrozby?
  • Jak SWOT analýzu převést do své „osobní strategie“

Cílová skupina semináře:

Webinář je určen všem, kteří se zamýšlejí nad tím, jak co nejlépe rozpoznat své silné i slabé stránky, jak nalézt své hlavní konkurenční výhody a využít svůj potenciál.

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.