Pronájem nemovitostí v DPH

Ing. Jana Kolářová

U pronájmu nemovitostí se můžeme potkat se zdanitelnými i osvobozenými plněními, což se zpětně odráží v možnosti odpočtu DPH na vstupu.

Zveřejněno 29.7.2021

Délka videa: 01:22:01

Garance

Od roku 2021 nastaly změny zejména v oblasti pronájmu nemovitostí určených pro bydlení. Jaké to má dopady na nárok na odpočet, uvádí na příklad seminář.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jana Kolářová

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn, vklady a prodeje podniku). V současné době pracuje pro poradenskou společnost se sídlem v Praze.