Psychologické nástrahy peněz

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Způsob, kterým lidé nakládají se svými penězi, není vždy zcela racionální. Příčinou jsou určité psychologické nástrahy, které nám peníze kladou, ale i určité ne zcela rozumné zvyklosti, kterým lidé při zacházení s penězi podléhají. Cílem semináře je ukázat, jak se vyvarovat psychologicky podmíněných chyb při nakládání s penězi, a to v osobním životě i podnikání.

Zveřejněno 25.2.2022

Délka videa: 01:02:01

Garance

Stručný obsah webináře: 

  • Co jsou psychologické nástrahy peněz?
  • Jak funguje „psychologické účetnictví“ a „psychologické rozpočtování“
  • Psychologické nástrahy investování
  • Jak působí „mentální účty“ a „past utopených nákladů“
  • Jak se psychologických nástrah při nakládání s penězi vyvarovat

Cílová skupina webináře: 

Webinář je určen všem, kteří se zamýšlejí nad tím, jak se vyhnout subjektivním chybám v peněžním či investičním rozhodování. 

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.