Psychologické pasti peněz

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Finanční hodnota peněz je stejná, bez ohledu na to, odkud přicházejí nebo na co je vydáváme. Psychologicky vzato to však většinou neplatí. Lidé totiž s penězi často zacházejí podle toho, do jaké „mentální škatulky“ je zařadili. A nakládají tak s nimi způsobem, který přestává být rozumný. Cílem semináře je ukázat, jak se vyvarovat psychologicky podmíněným chybám při nakládání se penězi, a to v osobním i pracovním životě.

Středa 27.5.2020

10:00 - 11:00

Na on-line seminář se již nelze přihlásit.

Obsah semináře:

 

  • „Psychologické účetnictví“
  • Psychologie rozpočtování
  • Psychologické pasti investic
  • Mentální účty a „past utopených nákladů“
  • Jak se psychologických peněžních pastí vyvarovat?