Režim přenesení daňové povinnosti 2017

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem videosemináře je ucelený rozbor problematiky přenesené daňové povinnosti při vybraných plněních mezi tuzemskými plátci v podmínkách roku 2017 se zdůrazněním změn od 1. 7. 2017.

Zveřejněno 29.8.2017

Délka videa: 01:26:04

On-line seminář je určen

odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe. 

Cílem on-line semináře je

ucelený rozbor problematiky přenesené daňové povinnosti při vybraných plněních mezi tuzemskými plátci v podmínkách roku 2017 se zdůrazněním změn od 1.7.2017.

Obsah on-line semináře

  • specifikace plnění, kterých se režim přenesené daňové povinnosti týká, vč. zdůraznění novinek od 1. 7. 2017 v příkladech,
  • základní pravidla při aplikaci režimu (zálohy, zachycení v přiznání a kontrolním hlášení, závazné posouzení),
  • postup u stavebně montážních pracích (jak je poznat, související výklady správce daně),
  • aplikaci u plnění vymezených nařízením vlády (otázka fikce při určení režimu, zálohové platby x limit, stanovení částky plnění pro limit, opravy/bonusy/slevy a další),
  • vysvětlení postupů na příkladech,
  • výklady a stanoviska GFŘ a MF k dané problematice.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.