Režim přenesení daňové povinnosti

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem online semináře je komplexní rozbor situací, kdy je nutné ve vztahu mezi tuzemskými plátci uplatnit režim přenesení daňové povinnosti (RPDP), včetně podmínek pro jeho aplikaci.

Zveřejněno 23.4.2024

Délka videa: 01:32:29

Garance

Obsah webináře:

  • Obecný postup (náležitosti daňového dokladu, zálohy a jejich zúčtování, závazné posouzení apod.)
  • Uplatnění RPDP při stavebních a montážních pracích nebo při poskytnutí pracovníků pro tyto práce
  • Dodání nemovité věci v RPDP
  • Stanovení RPDP v případech podle nařízení vlády č. 361/2014 Sb.
  • Další případy aplikace RPDP (dodání vybraných druhotných surovin apod.)
  • Související výklady GFŘ
  • Vysvětlení postupů na příkladech

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.