Řízení a vedení týmů

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem semináře je vysvětlit úkoly manažerů při tvorbě a řízení týmů a upozornit na hlavní předpoklady úspěšnosti týmu i nejčastější překážky, které týmové práci brání.

Zveřejněno 8.11.2017

Délka videa: 01:07:18

Garance

On-line seminář je určen

Seminář je určen stávajícím i budoucím manažerům, kteří chtějí zvýšit své řídící schopnosti v oblasti vedení stálých i projektových týmů, i personálním manažerům, kteří se zabývají tréninky řídících schopností vedoucích zaměstnanců i projektových manažerů.

Cílem on-line semináře je

Cílem semináře je vysvětlit úkoly manažerů při tvorbě a řízení týmů a upozornit na hlavní předpoklady úspěšnosti týmu i nejčastější překážky, které týmové práci brání. Důraz je kladen na předpoklady vzniku týmů, rozvoj schopností týmové spolupráce i jednání s problémovými členy týmů.

Obsah on-line semináře

  • Co je tým a jaké jsou druhy týmů
  • Kdy je týmová práce vhodná
  • Předpoklady týmové práce
  • Jak vzniká tým: úkoly manažera při tvorbě týmu
  • Vedení týmů a jeho nástroje
  • Hlavní týmové role a jejich význam
  • Bariéry bránící efektivitě týmů a jejich překonání 

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.