Rizika zastřené závislé práce (tzv. švarcsystém)

JUDr. Jaroslav Stránský

Seznámení s pravidly věcné působnosti zákoníku práce, z nichž vyplývá i povinnost vykonávat závislou práci pouze v základním pracovněprávním vztahu. Vysvětlení, jak správně přistupovat k identifikaci závislé práce a vyhnout se rizikům nepříznivých důsledků spojených s tzv. zastíráním pracovněprávního vztahu jinými formami spolupráce. Kdy lze legálně spolupracovat s podnikatelem (OSVČ). Co hrozí, pokud OSVČ ve skutečnosti vykonává závislou práci.

Zveřejněno 24.10.2022

Délka videa: 01:29:44

Garance

Obsah webináře:

  • Definiční znaky závislé práce
  • Projevy nadřízenosti a podřízenosti, výkonu práce jménem zaměstnavatele
  • Zastírání výkonu závislé práce jinými typy právních vztahů neboli tzv. „švarcsystém“
  • Právní posouzení smlouvy, kterou se strany pokusily zastřít jinou smlouvu
  • Soukromoprávní důsledky (tzv. překvalifikace právního vztahu na pracovněprávní vztah)
  • Veřejnoprávní důsledky (Pokuty a další sankce ze strany kontrolních orgánů)
  • Judikatura k soukromoprávním i veřejnoprávním důsledkům zastřeného výkonu závislé práce
  • Možnosti a podmínky legální spolupráce s OSVČ
  • Rizikové aspekty spolupráce, které mohou způsobit závěr o zastřeném výkonu závislé práce

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.