Situační řízení: jak řídit různé pracovníky

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Situační řízením spočívá v přizpůsobení řídícího stylu schopnostem, zkušenostem, motivaci i dalším předpokladům pracovníkům a okolnostem situace. Cílem videosemináře je seznámit se ze základními styly a metodami situačního řízení.

Zveřejněno 2.10.2018

Délka videa: 00:50:33

Garance

On-line seminář je určen:

On-line seminář je určen vedoucím, kteří chtějí posílit své řídící schopnosti, i personalistům zabývajícím se školením a tréninky řídících dovedností.

Co Vám on-line seminář přinese:

Situační řízením spočívá v přizpůsobení řídícího stylu schopnostem, zkušenostem, motivaci i dalším předpokladům pracovníkům a okolnostem situace. Cílem on-line semináře je seznámit se ze základními styly a metodami situačního řízení.

Obsah on-line semináře:

  • Řídící styl a jeho přizpůsobení pracovníkům a situaci
  • Rozdíly mezi pracovníky, jejich příčiny a důsledky
  • Typy a nástroje situačního řízení

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.