Skončení pracovního poměru 4: výpověď a okamžité zrušení pro porušení povinnosti

JUDr. Jaroslav Stránský

Objasnění pravidel rozvázání pracovního poměru výpovědí a okamžitým zrušením pro porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru. Seminář upozorní na kritická místa, kvůli kterým zaměstnavatelé často prohrávají soudní spory, a nabídne praktické rady, jak se vyvarovat častých chyb.

Zveřejněno 17.8.2020

Délka videa: 01:33:38

Obsah semináře:

  • Obsah povinností zaměstnanců, co musí zaměstnanec porušit, aby bylo možné přistoupit k rozvázání pracovního poměru.
  • Prokazatelnost uložení povinnosti (seznámení zaměstnance s povinností).
  • Správná formulace upozornění na možnost výpovědi.
  • Hodnocení intenzity porušení povinnosti (méně závažné, závažné a zvlášť hrubé).
  • Formulace výpovědního důvodu, správné skutkové vymezení.

 

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.