Skončení pracovního poměru 5 Následky neplatného rozvázání pracovního poměru

JUDr. Jaroslav Stránský

Získání přehledu o pravidlech následků neplatného rozvázání pracovního poměru a o možnostech, které má zaměstnavatel v soudním sporu o určení neplatnosti výpovědi. Jak si může zaměstnavatel počínat, aby snížil riziko hrazení vysoké náhrady mzdy v případě neúspěchu ve sporu.

Zveřejněno 10.9.2020

Délka videa: 01:33:58

Obsah semináře:

  • Postup při obraně proti neplatnému rozvázání pracovního poměru.
  • Rozdíl mezi neplatným a zdánlivým právním jednáním, které směřovalo ke skončení pracovního poměru.
  • Právní vztahy v průběhu trvání sporu o platnost rozvázání pracovního poměru
  • Důsledky, které má neúspěch v soudním sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru pro zaměstnavatele
  • Povinnost zaměstnavatele hradit náhradu mzdy za dobu trvání soudního sporu
  • Moderační právo, promlčení a další možnosti, jak může zaměstnavatel minimalizovat negativní důsledky případného neúspěchu ve sporu

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.