Specifika zaměstnávání rodičů s dětmi

JUDr. Jaroslav Stránský

Prezentace souhrnu pravidel, která dopadají na specifickou skupinu zaměstnanců, jimiž jsou rodiče malých dětí. V rámci semináře bude přihlédnuto i ke změnám, které lze v dohledné době očekávat v souvislosti se schválením novely zákoníku práce, která má provést implementaci směrnice EU o rovnováze mezi rodinným a pracovním životem.

Zveřejněno 30.11.2022

Délka videa: 01:27:13

Garance

Obsah webináře:

  • Právo zaměstnanců s malými dětmi na kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby
  • Nová možnost požádat o práci na dálku – aktuální vývoj připravované úpravy
  • Žádost o čerpání rodičovské dovolené – chystané změny
  • Specifická pravidla v oblasti rozvrhování pracovní doby a práce přesčas
  • Zvláštnosti při přeložení a vysílání na pracovní cestu
  • Další případy, kdy je zaměstnavatel povinen přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnanců s dětmi (například čerpání dovolené)

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.