Společenství vlastníků jednotek z pohledu daní

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor povinností společenství vlastníků jednotek (SVJ) coby poplatníka daně z příjmů právnických osob a plátce daně z příjmů ze závislé činnosti (ve vztahu ke svým zaměstnancům) k daním z příjmů.

Zveřejněno 10.9.2020

Délka videa: 01:34:01

Garance

Výběr z obsahu:

  • registrační povinnost SVJ (coby poplatníka daně z příjmů, coby plátce daně z příjmů ze závislé činnosti),
  • činnosti SVJ (z pohledu občanského práva) a vazba na související příjmy z pohledu jejich daňového režimu (co se zdaní, co se nezdaní, příjmy SVJ versus příjmy vlastníků, aplikace srážkové daně a další),
  • náklady (výdaje) uplatnitelné oproti příjmům (otázka rozpočtování, výdaje SVJ versus výdaje vlastníků, zálohové platby, rozvahové účtování a další),
  • ostatní souvislosti (možnosti podávání/nepodání přiznání),
  • povinnosti SVJ při zdanění mezd zaměstnanců a odměn členům statutárních orgánů,
  • související výklady GFŘ a MF.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.