Strategický management

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem semináře je vysvětlit podstatu, význam a tvorbu podnikové strategie i cíle a hlavní úkoly strategického managementu. Zaměřuje se na metody její tvorby, způsoby, jak ji v organizaci zavést a prosadit i na to, jak hodnotit její úspěšnost.

Zveřejněno 28.5.2019

Délka videa: 01:06:37

Garance

On-line seminář je určen pro:

Seminář je určen stávajícím i budoucím manažerům, kteří se chtějí seznámit se obsahem, významem a tvorbou strategie jako „královskou“ manažerskou disciplínou i východiskem řízení úspěšných organizací.

Obsah on-line semináře:

  • Co je podniková strategie a jaký je její význam
  • Konkurenční výhody podniku a jejich zdroje
  • Příklady úspěšných a neúspěšných podnikových strategií
  • Hlavní typy podnikových strategií
  • Jakou strategii zvolit: analýza potenciálních strategií a její metody
  • Zavedení a prosazení strategie v podniku
  • Hodnocení strategií
  • Nejčastější chyby při tvorbě podnikových strategií a jejich překonání

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.