Stres management: jak předejít stresu v práci i mimo ni

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář, se zaměřuje na zbytečné příčiny stresu i na to, jak jim předejít. Jeho cílem je poukázat na pracovní a mentální zvyklosti, které ke stresu často bez našeho vědomí přispívají, i na ty, které mu brání, a ukázat jak je možné stresu v práci i mimo ni předejít, nebo se ho dokonce z velké části zbavit.

Zveřejněno 6.4.2020

Délka videa: 01:34:51

Garance

Obsah semináře:

  • Stres na pracovišti i mimo ně – jeho hlavní příčiny a důsledky
  • Stres jako výsledek vlastního jednání, uvažování či způsobu komunikace
  • Nejčastější zbytečné příčiny stresu
  • Jak stresu předcházet: mentální zvyklosti a techniky, které stresu brání
  • Několik praktických doporučení, jak svůj stres v práci i mimo ni omezit

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.