Svěřenský fond v daních a účetnictví

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor svěřenského fondu z pohledu občanského zákoníku, daní z příjmů a účetnictví.

Zveřejněno 10.10.2019

Délka videa: 01:20:59

Výběr z obsahu:

  • vymezení svěřenského fondu v občanském zákoníku,
  • svěřenský fond coby poplatník daně z příjmů (pravidla pro vkládaný majetek, podávání přiznání, zdanění),
  • plnění ze svěřenského fondu a jeho zdanění u příjemce (obmyšleného),
  • svěřenský fond z pohledu vedení účetnictví.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.