Technické zhodnocení včetně změn 2020/2021

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je vymezení technického zhodnocení z pohledu účetnictví a daní, se zdůrazněním změn v roce 2020/2021. Zároveň bude nastíněno, jak postupovat v případě posouzení, zda provedené práce jsou technickým zhodnocením věci nebo jen její opravou.

Zveřejněno 26.5.2021

Délka videa: 01:34:53

Výběr z obsahu:

  • technické zhodnocení daňově (rozdíly 2020/2021, postup u hmotného a nehmotného majetku v příkladech),
  • technické zhodnocení účetně (vymezení podle typu účetní jednotky, postup u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v příkladech),
  • technické zhodnocení versus opravy a udržování (definice, základní odlišení),
  • související výklad GFŘ a MF (dle pokynu GFŘ D-22),
  • ilustrace na příkladech.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.