Technické zhodnocení versus opravy

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem online semináře je vymezení technického zhodnocení a oprav z pohledu účetnictví a daní. Zároveň bude nastíněno, jak postupovat v případě posouzení, zda provedené práce jsou technickým zhodnocením věci nebo jen její opravou.

Zveřejněno 3.4.2024

Délka videa: 01:38:46

Garance

Výběr z obsahu:

  • Vymezení opravy a udržování z pohledu prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví
  • Technické zhodnocení hmotného majetku (rozdíly v daňovém a účetním pojetí)
  • Technické zhodnocení nehmotného majetku
  • Související výklad GFŘ a MF (dle pokynu GFŘ D-59), judikatura
  • Ilustrace na příkladech

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.