Transformace účetního VH na daňový

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor postupu transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ v návaznosti na úpravu § 23 zákona o daních z příjmů.

Zveřejněno 4.5.2023

Délka videa: 01:35:51

Garance

Obsah on-line semináře:

  • rozbor případů, kdy je nutné zvýšit základ daně
  • snížení základu daně (povinné nebo dle rozhodnutí poplatníka)
  • položky, které se do základu daně nezahrnou
  • vysvětlení vzájemných vazeb a příklady postupu
  • vazba na řádky daňového přiznání právnických osob.

  K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

  Kapitoly videa

  Lektor

  RNDr. Ivan Brychta

  RNDr. Ivan Brychta

  Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

  Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.