Transpoziční novela zákoníku práce - informace o připravovaných změnách

JUDr. Jaroslav Stránský

Návrh tzv. transpoziční novely zákoníku práce byl zaslán do vnějšího připomínkového řízení. Jde zatím o pracovní návrh, který může doznat změn. V současné době ještě není známé datum účinnosti novely, pravděpodobně to nebude dříve než v polovině roku 2023. Cílem semináře je základní seznámení s připravovanými změnami. Účastníci se dozví, v jakých oblastech úpravy pracovněprávních vztahů se budou muset připravit na změny.

Úterý 27.9.2022

10:00 - 11:30

On-line seminář již proběhl.

Obsah webináře:

  • Informace o obsahu pracovního poměru. Nové body, o kterých budou muset být noví zaměstnanci informováni. Možnost využití elektronické formy.
  • Zásadní v úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr: rozvrhování pracovní doby, dovolená, doby odpočinku, překážky v práci.
  • Odměňování zaměstnanců pracujících na základě dohod.
  • Žádost zaměstnance o kratší pracovní dobu, jinou vhodnou úpravu pracovní doby, nebo nově i o možnost pracovat na dálku. Povinnost zaměstnavatele odůvodnit odpověď.
  • Podrobnější úprava práce na dálku, povinnost poskytovat paušální náhradu nákladů vznikajících zaměstnanci při výkonu práce na dálku (z domova).
  • Nové možnosti elektronického doručování písemností.

Cílová skupina webináře:

personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd nebo bezpečnosti práce, vedoucí zaměstnanci. Soukromý i veřejný sektor.