Tvorba a řízení firemní kultury a identity

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem semináře je seznámit se s významem firemní kultury pro výkonnost organizace, s hlavními principy zdravé kultury firmy i se zásadami její tvorby a řízení. Seminář se věnuje i mezinárodním rozdílům firemní kultury a hlavním zásadám interkulturního managementu.

Zveřejněno 17.12.2019

Délka videa: 01:32:51

Garance

Obsah semináře: 

  • Co je firemní kultura a identita jaký je jejich význam
  • Hlavní faktory, projevy a typy firemních kultur
  • Tvorba a změny firemní kultury
  • Etická kultura organizace
  • Zjišťování a analýza organizační kultury
  • Mezinárodní rozdíly firemní kultury
  • Principy interkulturního managementu

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.