Tvorba personální strategie organizace

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Kurz se zaměřuje na cíle, význam, obsah a strukturu personální strategie organizací. K jeho hlavním tématům patří rozbor personálních cílů a potřeb podniku, využití personální SWOT analýzy, plánování personálních a organizačních opatření a hodnocení jejich účinnosti.

Pátek 22.11.2019

10:00 - 11:00

94 volných míst

Garance

Hlavní body semináře:

 

  • Personální strategie a její význam
  • Struktura personální strategie organizace
  • Analýza personálních cílů a potřeb organizace
  • SWOT analýza v personálním řízení
  • Personální opatření a jejich varianty
  • Hodnocení účinnosti a efektivity personálních opatření
  • Analýza rizikových faktorů personálního řízení
Přihlásit