Typologie osobnosti DISC a její praktické využití

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Porozumění osobním rozdílům, ovlivňujícím pracovní výkonnost i jednání osob na pracovišti, patří k východiskům úspěšného řízení. Cílem semináře je seznámit s hlavními typy osobností a jejich odlišnostmi, naučit se je rozpoznávat a využívat v praxi. Hlavní pozornost je přitom věnována typologii DISC, která rozpoznává čtyři základní typy (profily) osob na základě jejich osobnostních rysů.

Pátek 3.6.2022

10:00 - 11:00

91 volných míst

Garance

Obsah webináře: 

  • Individuální rozdíly a jejich příčiny
  • Osobnostní rysy a typy a jejich vliv na výkonnost a pracovní chování
  • Typologie osobnosti DISC (dominance, ovlivňování, stabilita, svědomitost)
  • Jak odlišné osobnostní typy rozpoznat, jak k nim přistupovat a jak jevyužít

Cílová skupina webináře: 

Webinář je určen stávajícím i budoucím manažerům, kteří chtějí zvýšit účinnost svého řídícího jednání nebo zdokonalit řízení lidí ve své organizaci. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky řídích schopností vedoucích zaměstnanců.

Přihlásit