Účetní závěrka podnikajících osob a příprava daňového přiznání

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor postupů podnikající právnické nebo fyzické osoby, která vede účetnictví podle prováděcí vyhlášky pro podnikatele při sestavování účetní závěrky a při přípravách na zpracování daňového přiznání.

Zveřejněno 9.12.2020

Délka videa: 01:33:21

Výběr z obsahu:

  • základní postupy při sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů (inventarizace, uzávěrkové operace, principy účetních odpisů, opravných položek a rezerv)
  • vytipování položek účetního výsledku neovlivňujících základ daně
  • příklady úprav účetního výsledku na daňový
  • co nezapomenout jako další informace/přílohy k přiznání a další.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.