Účetní závěrka pro střední účetní jednotky - auditované a neauditované

Ing. Ivana Zatloukalová

Účastníci tohoto webináře budou seznámeni se základními legislativními požadavky sestavení účetní závěrky u středních účetních jednotek, které podléhají či nepodléhají povinnosti auditu.

Zveřejněno 20.1.2023

Délka videa: 01:22:31

Obsah webináře:

  • Co je účetní závěrka, kdy se provádí a co je jejím obsahem – inventarizace, opravné položky, dohadné položky, časové rozlišení, kurzové rozdíly, uzavírání účetních knih…
  • Sestavení účetní závěrky, výpočet daně splatné, odložené
  • Povinné výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, cash flow, výroční zpráva
  • Odevzdání daňového přiznání spolu s účetní závěrkou na finanční úřad
  • Zveřejnění údajů z účetní závěrky podnikatelů

Cílová skupina webináře:

mzdové účetní, personalisty, manažery lidských zdrojů, specialisty v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnance, kteří se chtějí seznámit s povinnosti při sestavení účetní závěrky.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Ivana Zatloukalová

Lektorka účetních a daňových kurzů. Absolvovala VŠE - obor ekonomika, management. Pracuje na pozici vedoucí ekonomické kanceláře, provádí činnost účetních poradců, mimo jiné i pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, oddělení hospodářské kriminality PČR Olomouc, Šumperk, Jeseník.