Ukončení podnikání fyzické/ právnické osoby z pohledu daní

RNDr. Ivan Brychta

Rozbor postupů fyzických či právnických osob, které chtějí ukončit svou činnosti, z pohledu daní.

Zveřejněno 21.6.2023

Délka videa: 01:45:09

Garance

Výběr z obsahu:

  • přerušení/ukončení podnikání fyzické osoby z pohledu daní z příjmů (úpravy podle § 23 odst. 8 ZDP a další),
  • likvidace právnické osoby v souvislosti s ukončením její činnosti z pohledu daní z příjmů (podávání přiznání, související pravidla),
  • zrušení registrace plátce DPH a související postupy,
  • související postupy z pohledu správy daní (daňového řádu) a další.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.