Vnitropodniková dokumentace ke GDPR

JUDr. Jaroslav Stránský

Semináře poskytne návod, jak vytvořit vnitropodnikovou dokumentaci a základní přehled jejího obsahu, a to i se zřetelem k povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování a obsahu těchto záznamů upraveném přímo v GDPR.

Zveřejněno 24.5.2018

Délka videa: 01:03:10

Garance

On-line seminář je určen:

Personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnanci. Soukromý i veřejný sektor.

Co Vám on-line seminář přinese:

Každý správce osobních údajů, tedy i každý zaměstnavatel, jenž zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, musí být schopen doložit, že zpracovává osobní údaje v souladu se základními pravidly (odpovědnost správce). Za účelem tohoto doložení odpovědnosti musí správci přijmout určitou vnitropodnikovou dokumentaci. Seminář poskytne návod, jak takovou dokumentaci vytvořit a základní přehled jejího obsahu, a to i se zřetelem k povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování a obsahu těchto záznamů upraveném přímo v GDPR.

Obsah on-line semináře:

  • Dokumentace jako nositel odpovědnosti správce
  • Nezbytný a doporučený obsah směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů
  • Povinnost vést záznamy o činnostech zpracování
  • Obsah záznamů o činnostech zpracování 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na on-line seminář?

  • přístup na internet
  • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon
  • zajistit si, aby Vás po dobu výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

  • díky e-larningovému vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
  • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
  • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.