Vstupní cena majetku pro účetní a daňové odpisování

RNDr. Ivan Brychta

Komplexní rozbor problematiky ocenění majetku pro účely účetnictví a navazující stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy.

Zveřejněno 10.5.2022

Délka videa: 01:43:02

Garance

Výběr z obsahu:

  • účetní zásady ocenění majetku (pořizovací cena, náklady vlastní činnosti, reprodukční pořizovací cena)
  • postup při stanovení vstupní ceny majetku a jeho technického zhodnocení pro daňové odpisování (dle § 29 zákona o daních z příjmů)
  • rozbor speciálních případů (princip vyvolané investice a další)
  • co je a není součástí vstupní ceny
  • příklady
  • související výklad GFŘ a MF (dle pokynu GFŘ D-22).

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.