Výběr zaměstnanců a vedení výběrových rozhovorů

Kurz se zabývá hlavními fázemi výběru zaměstnanců, zásadami výběrových rozhovorů i použitím dalších výběrových metod.

Zveřejněno 8.11.2017

Délka videa: 00:59:23

Garance

On-line seminář je určen:

Seminář je určen manažerům a personálním specialistům zabývajícím se získáváním nových zaměstnanců a prováděním výběrových řízení s uchazeči. 

Cílem on-line semináře:

Cílem semináře je seznámit se s moderním pojetím výběrového řízení, zaměřeného na získání kvalitních, motivovaných a stabilních zaměstnanců. Kurz se zabývá hlavními fázemi výběru zaměstnanců, zásadami výběrových rozhovorů i použitím dalších výběrových metod. Pozornost je věnována i nejčastějších chybám při výběru. 

Obsah on-line semináře:

  • předpoklady úspěšného výběru
  • kritéria a metody výběru
  • vedení výběrových rozhovorů
  • další výběrové metody
  • nejčastější chyby při vedení výběrových rozhovorů a posuzování uchazečů

Kapitoly videa