Výpověď pro nesplňování požadavků a pro neuspokojivé výsledky

JUDr. Jaroslav Stránský

Objasnění právních možností řešení případu nesplňování předpokladů či požadavků pro výkon práce a neuspokojivých pracovních výsledků. Co vše lze považovat za neuspokojivé výsledky nebo nesplňování požadavků. Kdy je nezbytná předchozí výzva k odstranění nedostatků v pracovní výkonnosti a jak ji správně formulovat. Kdy lze přikročit k rozvázání pracovního poměru a jaké jsou podmínky platnosti.

Zveřejněno 16.5.2019

Délka videa: 01:21:50

Obsah semináře:

  • Stanovení požadavků pro řádný výkon práce, možnost změny či doplnění požadavků
  • Jaké požadavky lze na zaměstnance klást, rozdíl oproti porušování povinností
  • Neuspokojivé pracovní výsledky: definice, příklady
  • Nezbytný obsah výzvy k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků, přiměřená doba k odstranění neuspokojivých výsledků
  • Správná formulace výpovědního důvodu
  • Prokazatelnost neuspokojivých výsledků nebo nesplňování požadavků a další tipy, jak dosáhnout toho, aby byla výpověď platná

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.