Základ daně a jeho opravy

Ing. Jana Kolářová

Ve videosemináři se budeme věnovat základu daně a jeho opravám. Upozorníme také na změny, které jsou připravovány pro rok 2019.

Zveřejněno 13.9.2018

Délka videa: 01:25:31

On-line seminář je určen

nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.

Obsah on-line semináře

Stanovení základu daně v souladu se zákonem o DPH má přímý vliv na výši DPH. U případných následných oprav pak je potřeba rozlišovat zejména důvod pro opravu základu daně. Následné změny v základu daně známé po dni uskutečnění zdanitelného plnění se opravují jiným způsobem než opravy chyb. Od roku 2019 má navíc dojít k rozšíření okruhu případů pro opravu základu daně u nedobytných pohledávek.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jana Kolářová

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn, vklady a prodeje podniku). V současné době pracuje pro poradenskou společnost se sídlem v Praze.