Zálohy z účetního a daňového pohledu

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený pohled na zálohy nejen z pohledu účetního, ale rovněž z pohledu daňových souvislostí.

Pondělí 9.10.2023

14:00 - 15:30

86 volných míst

Garance

Výběr z obsahu:

  • Vymezení zálohy (závdavku) v občanském právu
  • Podstata zálohy (závdavku) z účetního a daňového pohledu
  • Základní principy účtování o zálohách
  • Vliv záloh na daň z příjmů (rozdíly u účetních jednotek a u osob nevedoucích účetnictví)
  • Záloha z pohledu DPH (povinnost odvést DPH z přijaté úplaty, je-li plnění dostatečně známé, související daňový doklad, možnost nárokovat si odpočet)
  • Vliv záloh v některých speciálních případech (při změně ve způsobu vykazování výdajů)
  • Zálohy na daň (obecný pohled, pohled daní z příjmů)

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Přihlásit