Zaměstnanecké benefity I

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem webináře je ucelený rozbor daňového principu zaměstnaneckých benefitů, a to jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu zaměstnavatele.

Zveřejněno 3.6.2020

Délka videa: 01:34:26

Obsah on-line semináře:

  • strategie poskytování zaměstnaneckých výhod (pohled zaměstnance, zaměstnavatele, jednoduchý příklad úspory),
  • komu lze zaměstnanecké výhody poskytnout, vazba na sociální a zdravotní pojištění,
  • benefity ve formě plnění, která nejsou předmětem daně (plnění povinná ze zákona),
  • možnosti a podmínky poskytnutí určitých hodnot paušální částkou,
  • související výklady GFŘ a MF.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.