Zaměstnanecké benefity z pohledu daní - II. část

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor daňového principu zaměstnaneckých benefitů, a to jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu zaměstnavatele. V druhé části (úzce navazující na první) budou probrány konkrétní možnosti zaměstnaneckých benefitů, bude zdůrazněn vztah k DPH a propočtena výhodnost na konkrétním příkladu.

Zveřejněno 23.6.2022

Délka videa: 01:45:14

Obsah on-line semináře:

 • konkrétní možnosti poskytnutí plnění, která jsou u zaměstnance osvobozena od zdanění (vzdělávání, stravování zaměstnanců vč. stravenkového paušálu, hrazení pojistného na životní pojištění a spoření na penzi, benefity nedaňové a další), vč. pohledu zaměstnavatele
 • automobil pro služební i soukromé použití
 • benefity ve vztahu k DPH
 • ilustrace výhodnosti benefitů na příkladu
 • související výklady GFŘ a MF.

  K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

  Kapitoly videa

  Lektor

  RNDr. Ivan Brychta

  RNDr. Ivan Brychta

  Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

  Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.