Zastřený výkon závislé práce (švarcsystém) a jeho rizika

JUDr. Jaroslav Stránský

Webinář se bude zabývat riziky spojenými se spoluprací s osobami samostatně výdělečně činnými, která vykazuje znaky zastřeného výkonu závislé práce. Budou vysvětleny základní pojmy, zejména závislá práce a její definiční znaky, a také pravidlo, podle kterého závislá práce musí být konána výlučně v pracovněprávním vztahu. Předmětem on-line semináře bude také vysvětlení toho, co znamená podnikání, a za jakých podmínek lze legálně zadat zakázku OSVČ bez rizika hrozícího právního postihu.

Čtvrtek 17.6.2021

10:00 - 11:30

On-line seminář již proběhl.

Obsah webináře:

  • Předmět působnosti pracovního práva
  • Definiční znaky závislé práce
  • Právní kvalifikace zastřeného výkonu závislé práce
  • Nelegální práce a její právní postih
  • Možnosti a podmínky legální spolupráce s OSVČ