Zdravotní pojištění 2023

Ing. Antonín Daněk

Komplexní pohled na změny ve zdravotním pojištění s přímými dopady do placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem.

Zveřejněno 12.1.2023

Délka videa: 01:53:36

Obsah webináře:

  • Související právní úprava
  • Nová výše minimální mzdy a nová rozhodná částka například u dohod o pracovní činnosti
  • Nekolidující zaměstnání
  • Nová výše plateb pojistného státem a odpočty od dosaženého příjmu
  • Ve kterých situacích ovlivňuje nová minimální mzda postupy zaměstnavatele
  • Zdaňování příjmů v souvislostech zdravotního pojištění
  • Postupy OSVČ
  • Osoby bez zdanitelných příjmů
  • Doklady pro odvod pojistného zaměstnavatelem ze skutečně dosaženého příjmu, tedy bez dopočtu do minima
  • Příklady k jednotlivým tematickým oblastem

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Antonín Daněk

Ing. Antonín Daněk

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1983. Specialista ve zdravotním pojištění získal svoje zkušenosti a znalosti dlouholetým pravidelným a intenzivním kontaktem s odbornou sférou, zejména se zaměstnavateli. Má za sebou 20 let výkonu vedoucí funkce, kontrolní činnosti u zaměstnavatelů a metodického působení ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. V rámci České republiky provádí metodickou a poradenskou činnost v celé šíři spektra zdravotního pojištění. Přednáší problematiku zdravotního pojištění od roku 1995 především pro mzdové účetní a další specialisty v oblasti zpracování mezd, ale také i pro pracovníky softwarových firem a pro pracovníky zdravotních pojišťoven. Rozsáhlá je jeho publikační činnost. Kromě jiného je autorem oblasti zdravotního pojištění v publikaci Abeceda mzdové účetní, každoročně vydávané nakladatelstvím ANAG Olomouc.